Voor we beginnen 2017-12-10T15:18:13+00:00

Voor we beginnen

Voorbehandeling

Door de variëteiten en unieke mogelijkheden van kunststoffen zijn onze naadloze vloeren aan te brengen op een zeer groot aantal ondergronden. Omdat elke soort ondergrond zijn eigen kenmerken en eigenschappen heeft, wordt de betreffende ondervloer met een speciaal daarvoor ontwikkelde primer of impregneer voorbehandeld. Voor houten ondergronden wordt een primer toegepast die door het elastische karakter als een membraan werkt. Daarnaast worden diverse vloeren vooraf mechanisch bewerkt en kunnen wij diverse reparaties verrichten. Unica vloeren kunnen ook over een intacte tegel- of plavuizen vloer gelegd worden, zodat u een hoop hak- en breekwerk bespaard blijft.

Egalisatie

Voor de egalisatie van uw vloeren bent u bij Unica Vloeren tevens op het juiste adres. Voor het renoveren of repareren van uw vloer maakt Unica gebruik van kwalitatief hoogstaande producten. Echter hangen de werkzaamheden af van de conditie van de huidige vloer. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze adviseurs helpen u graag verder met het vinden van een passende oplossing.

Soorten ondergrond

Zand-cement en anhydriet

Nieuwe dekvloeren, gelegd in een goed geventileerde ruimte met een normale relatieve vochtigheid dienen minstens 28 dagen oud te zijn. Beter is de vuistregel: 1 week droogtijd per cm laagdikte van de dekvloer. De vochtigheid van de zand-cement dekvloer mag maximaal 5% bedragen. Bij anhydriet vloeren mag de vochtigheid maximaal 0,5% bedragen. Anhydriet vloeren moeten grondig zijn geschuurd.

Tegels en Plavuizen

Losse tegels en voegen moeten worden verwijderd. De vloer moet daarna worden voorbehandelt d.m.v. stofvrij schaven of stralen, wat per geval zal worden bekeken. Kleine oneffenheden, zoals de voegen, worden tijdens de applicatie van grindtapijt geëgaliseerd.

Houten ondervloeren

Grindtapijt kan ook op een houten vloer worden aangebracht, mits deze stabiel is. Globaal moet een niet verende houten vloer vooraf gestabiliseerd worden met watervast verlijmd plaatmateriaal en geheel worden geschroefd in een raster.

Nieuwbouw en verbouw

Om bij een nieuw te bouwen woning of een aanbouw mogelijke schade door werking van de ondervloer zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u om tijdig bij de bouwer te informeren welke mogelijkheden er zijn, zoals het aanbrengen van een krimpnet in de dekvloer.

Mogelijke soorten ondergronden

Condities

Gegevens ondergrond

In principe is op alle minerale ondergronden een goede hechting te realiseren. De ondergrond dient voldoende droog te zijn en moet een minimale hechtsterkte hebben van 1,5 N/mm2. De ondergrond moet verder voldoende draagkrachtig en stijf zijn. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als u er zeker van wil zijn dat uw ondervloer geschikt is voor een goede hechting.

De vereiste sterkteklasse bedraagt voor een:

  • Betonnen ondergrond tenminste B 25;
  • Zand-cement dekvloer tenminste D 15;
  • Calciumsulfaat gebonden dekvloer tenminste GD 12 (Anhydriet)

Het oppervlak moet vrij zijn van losse delen, vocht, vet, stof en andere bestanddelen die nadelig kunnen zijn voor de hechting van de kunststofgebonden vloerafwerking.

Condities ondergronden

Temperatuur

Tijdens de werkzaamheden dient de vloertemperatuur minimaal 10°C te zijn en de omgevingstemperatuur 20°C. De relatieve vochtigheid in de ruimtes waar het grindtapijt wordt aangebracht mag gedurende, en minimaal 2 dagen na het aanbrengen, niet meer bedragen dan 75% en er mag, gedurende deze periode, geen condensvorming optreden op de vloer.