Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken over Unica Vloeren en over de onderwerpen die gerelateerd zijn aan de vloer- en wandafwerking.

Verwijzingen naar sites die niet door Unica Vloeren worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Unica Vloeren uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Unica Vloeren worden onderhouden wordt afgewezen.

Unica Vloeren is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Unica Vloeren. Zonder schriftelijke toestemming van Unica Vloeren is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.”

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Unica Vloeren: al meer dan 35 jaar vakmanschap

Unica vloeren heeft een breed assortiment met grindvloeren, marmerstone, woonbeton, troffelvloeren, gietvloeren, betonlook en coatings voor consumenten en bedrijven. Afhankelijk van de toepassing en gebruik zijn er opties mogelijk waarbij wij u graag van persoonlijk advies dienen.

Maak een afspraak
Wij scoren gemiddeld een 9,9 op basis van 15 reviews
Wij scoren gemiddeld een 9,9 op basis van 15 reviews